Güncel Haberler

Faaliyet Alanları

 • Arazi Kayıpları

  Topraklarla çalışırken, birçok zorlukla karşılaşmalısınız. Yiyecek ve diğer yararlı bitkileri yetiştirmeyi zorlaştıran dessikasyonları nasıl önleyebiliriz? Kuraklık ve tuzlanmanın yerel ekonomiye ve diğer insan krizlerine önemli zararlar vermesine ve zarar görmesine nasıl önlenir? Özellikle savunmasız ekosistemler için birçok olumsuz etkiye sahip olan bu toprak verimliliği, verimlilik ve kültürel ve rekreasyonel değerlerin sürekli olarak azalmasını nasıl önleyebiliriz?

 • Gıda Güvenliği

  Birçok insan yemeğimizin tümünün yerel süpermarketten geldiğini düşünüyor gibi görünüyor, ancak yine de her gün topraktan besleniyoruz. Nüfus artışı tarımın artan gıda talebine yetişmesini zorunlu kılmaktadır. 2050'de, 9 milyardan fazla insan beslenmelidir. Daha az tarım arazisi ile% 70 daha fazla gıda üretmeyi nasıl başaracağız?

 • Kirlilik

  Uzun süredir insanlar çöp alanlarının atıklarımızdan kurtulmanın iyi bir yolu olduğunu düşündüler. Ancak son zamanlarda, bu depolama alanları toprak kirliliği gibi ciddi sorunlara yol açmaktadır. Atık ve atık sularımızla ne yapmalı? Yeryüzünü nasıl temiz tutarız ve hala atıklardan kurtuluruz? Kirliliğin izlenmesi olmadan, tüketim, ısınma, tarım, madencilik, üretim ve nakliye gibi atık ürünler biriktikleri veya dağılmamaları, çevreyi bozarlar.

 • Kentleşme

  Günümüzde çoğu insan şehirlerde yaşıyor. Kentleşme genellikle su yönetimini veya arazi kullanımını olumsuz yönde etkiler. Etkilerden biri seldir çünkü kasaba ve şehirlerdeki yüzeylerin çoğu geçirimsiz hale gelmiştir. Kentsel yeşil alanlar, hem ekosistem dinamikleri hem de insan ırkının refahı için gerekli katkıları nedeniyle, herhangi bir kentsel ekosistemin çok önemli unsurlarıdır.

   

 • Doğal Kaynaklar

  Dünya çapında doğal kaynak tahsisleri konusunda çok fazla tartışma var. Bu kısmen artan kıtlıkla (kaynakların tükenmesi) değil, aynı zamanda doğal kaynakların ihracının birçok ekonominin temeli olmasından kaynaklanmaktadır. Dünyayı tüketmeden doğal kaynaklarımızdan nasıl yararlanabiliriz? Madencilik, petrol çıkarma, balıkçılık ve ormancılık gibi faaliyetlerimizi çevre dostu olarak nasıl yapabiliriz?

 • Arazi Geliştirme

  Sürdürülebilir kalkınma bugünün şehir planlamacılarını etkilemektedir. Bazı plancılar, modern yaşam tarzımızın çok fazla doğal kaynak kullandığını, ekosistemleri kirlettiğini, kentsel ısı adalarını yarattığını ve iklim değişikliğine neden olduğunu savunuyor. Faaliyetlerimizi nasıl izleyebiliriz? Su ve toprak kirletmeden büyüyen nüfus için nasıl bir yer sağlayabiliriz? Faaliyetlerimizin etkisini izlemek bu nedenle çok önemlidir.