Geri Dön

Hizmetler

Yeraltı Su Akışının 3B Belirlenmesi

Yeraltı Suyu Akışı Belirlenmesi

Sızıntı (seepage) ve yeraltı suyu akış yollarının ve modelinin tam lokasyonunu ve derinliğini yapıyı bozmadan Magnetometrik Direnç yöntemi kullanarak 3B olarak belirlenmesi
Uygulama Alanları

  • Barajlar, bentler, su seti & kanallar
  • Dökülmiş & kontamine olmuş yeraltı suları taşınım yolları
  • Karst & kırıklı anakaya
  • Stok alanı ve atık barajları için kullanılan membran bütünlük testi
  • Yığın Liçi Cevher Stok Alanı
  • Katı Atık Depolama Sahaları Sızıntı Suları
  • Üretim kuyularının lokasyonunun belirlenmesi
  • Jeotermal haritalama
  • Çevre Restorasyonu
  • Su ve Atıksu Boru Hatları ve Tüneller

 

Bu ürün için bize info@ekoton.com.tr mail atabilir.