Geri Dön

Toprak

Sınıflandırma

Lab Cihazları

Kalsimetre

Topraktaki karbonat miktarı toprağın verimliliğininbir göstergesidir.Toprakta bulunan karbonat miktarının tayin edilebilmesi için Eijkelkamp (hollanda araştırma enstitüsü ile beraber ) NEN-ISO 10693 standartlarınauygun olarak kalsimetre cihazını geliştirmiştir.

Kalsimetre Scheibler metoduna göre çalışmaktadır. Scheibler metodu toprak içerisinde bulunankarbonat miktarını hacimsel metodla hesaplamaktadır.Numune içinde bulunan karbonata hidroklorik asit eklenerek CO2 çevrilir.Bunun sonucu olarak salınan CO2 tarafından oluşturulan basınç büret içinde yükselmeye neden olur. Büret seviye farkı serbest kalan CO2 miktarına eşit olup, buradan karbonat miktarı hesaplanır.Bu cihaz aynı anda beş toprak örneğinde karbonat miktarının tayini için uygundur.

Eijkelkamp Soil & Water'ın hesap makinesi 5 numunede karbonat içeriğinin aynı anda belirlenmesi için uygundur. Mümkün olduğunda, korunmasız camın yerine sentetik malzemeler kullanılmıştır. Hidroklorik asit kullanıldığı için stabil ve ergonomik bir tasarım seçildi. Hesap ölçer, reaksiyon kapları ve test tüpleri (reaktifler olmadan) ile birlikte verilir.

Reaksiyon başına yaklaşık bir saat gereklidir. Deniz kabukları gibi çözünmesi zor olan karbonatlar daha fazla reaksiyon süresi alır.

İhtiyaç duyulan numune miktarı, numunenin bir kısmının bir saat camı üzerinde hidroklorik asit ile işlenmesiyle önceden belirlenir. Karbonat içeriği, uzama ve kabarcıklanma süresi esas alınarak tahmin edilir. Bu tahmine dayanarak analiz için numunenin kalitesi belirlenir.

Bu hesaplayıcı ile CO2'yi sudan ayrı tutmak için balon kullanılmaz (sudaki herhangi bir gazın çözünmesini önlemek için). Bu, çok daha doğru ölçüm sonuçları verir.

 

Karbonat tayini için hesap

Maksimum örnek sayısı

5

Ölçülen parametreler

karbonat içeriği

Ölçüm aralığı

0 - > 200 g/kg

Okuma doğruluğu

1 g/kg

Bu ürün için bize info@ekoton.com.tr mail atabilir.